NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
  w Maciejowej

  • Msze św. porządek zwykły

   7.00 (wtorek i czwartek)
   17.00 (zima), 18.00 (lato) – w środy, piątek i sobotę

  • Msze św. porządek świąteczny

   8:00, 10:30

  • Odpust parafialny

   15 sierpnia

 • Terytorium parafii:

  Maciejowa, Składziste.

  Historia kościoła

  Kościół parafialny stanowi dawna cerkiew łem- kowska zbudowana w 1830 r. Drewniana, oszalowana. Wzniesiona w kon- strukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupo- wej. Prezbiterium nakryte jest pozornym skle- pieniem zwierciadlanym, natomiast pozostałe wnętrza nakrywają stropy płaskie. Wnętrze zdo- bi polichromia ornamentalno-figuralna z pocz. XX w., wykonana przez Feliksa Bogdańskiego. Między prezbiterium a nawą ustawiony jest kom- pletny ikonostas z ikonami autorstwa Feliksa Bogdańskiego. Dwa ołtarze boczne z przeło- mu XIX i XX w. w tradycji barokowej, z obra- zami Zaśnięcia Bogurodzicy i Ukrzyżowania. Chrzcielnica kamienna, w tradycji z XVI/XVII w., pochodząca z kościoła w Nawojowej. W kościele znajdują się ponadto dwie ikony z XVII w.: Chrzest Chrystusa oraz Chrystus Nauczający.

 • Duszpasterze

  • Ks. Maciej Śmigacz

   Proboszcz
   data święceń 1998-05-30
   w parafii od 2021-08-14

  • Ks. Stanisław Pałka

   rezydent
   data święceń 1973-05-27
   w parafii od 1999-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Lektorzy
   Ministranci

 • Dane adresowe parafii

  33-336 Łabowa, Maciejowa 100